HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỆ THỐNG ÔN TẬP TRỰC TUYẾN VIETTEL STUDY

Lượt xem:

Đọc bài viết

Để giúp HS củng cố kiến thức và ôn tập các môn học đạt hiệu quả trong thời gian phòng chống dịch bệnh Covid-19. Sau đây là hướng dẫn đăng nhập, xác thực tài khoản và hướng dẫn sử dụng hệ thống viettelstudy.vn để ôn tập trực tuyến.

1. HƯỚNG DẪN ĐĂNG NHẬP, XÁC THỰC TÀI KHOẢN

  • Điền thông tin tài khoản và mật khẩu được cấp ( xem ở danh sách, mục thông báo của web nhà trường) -> Đăng nhập

  • Điền các thông tin email, số điện thoại (điền chính xác để xác thực tài khoản bằng tin nhắn)
  • Tích nút “Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng”
  • Tích “Xác nhận đăng ký”

  • Xác thực qua số điện thoại

  • Hệ thống gửi 1 mã OTP vào số điện thoại đăng ký
  • Lấy mã OTP trên điện thoại

  • Người dùng nhập mã OTP trên điện thoại vào phần mềm để thực hiện xác thực tài khoản

  • Hệ thống xác thực thành công

2. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỆ THỐNG VIETTELSTUDY.VN ÔN TẬP TRỰC TUYẾN

Bước 1: Truy cập địa chỉ: http://viettelstudy.vn

Bước 2: Chọn biểu tượng Đăng nhập ở góc bên phải, trên cùng của màn hình.

Bước 3: Nhập tài khoản và mật khẩu mặc định được cấp và chọn Đăng nhập (hoặc nhấn phím Enter).

Trong lần đăng nhập đầu tiên, hệ thống sẽ yêu cầu học sinh kiểm tra và xác thực số điện thoại của tài khoản. Vui lòng kiểm tra và cập nhật lại số điện thoại và các thông tin khác (nếu cần) và nhấn Cập nhật để hoàn tất việc kiểm tra thông tin.

– Hệ thống sẽ hiển thị thông báo yêu cầu xác thực. Chọn Đồng ý để tiến hành xác thực

cho tài khoản.

– Tại phần Điện thoại, chọn Chưa xác thực

– Hệ thống sẽ gửi tin nhắn SMS về số điện thoại để yêu cầu xác thực. Nhập mã xác thực vào để hoàn tất việc xác thực tài khoản.