Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
Sô.../KH-THCS ND 04/02/2019 Kế hoạch,
Số 02/KH-HĐND 02/02/2018 Kế hoạch, Giám sát công tác dạy thêm và các khoản thu ,chi tại các cơ sở giáo dục thị xã Buôn Hồ