Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
Số /KH-ND 14/05/2021 Kế hoạch, Căn cứ Công văn số 124/PGDĐT ngày 12/5/2021 của phòng Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn dạy học qua internet, trên truyền hình cho học sinh phổ thông trong thời gian nghỉ học để phòng chống dịch bệnh Covid-19
Sô.../KH-THCS ND 04/02/2019 Kế hoạch,
Số 02/KH-HĐND 02/02/2018 Kế hoạch, Giám sát công tác dạy thêm và các khoản thu ,chi tại các cơ sở giáo dục thị xã Buôn Hồ