Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
Số 133/QĐ-PGDĐT 22/06/2020 Công văn, Thông báo, Quyết định giao kế hoạch, chỉ tiêu, phân tuyến tuyển sinh lớp 1, lớp 6 năm học 2020-2021
Số 126/HD-PGDĐT-THCS 15/05/2020 Công văn, Thông báo, Hướng dẫn Kiểm tra, đánh giá học sinh, hoàn thành chương trình và tổ chức các kỳ thi, hội thi năm học 2019-2020
Số 01/HD-PGDĐT 07/05/2020 Công văn, Thông báo, HƯỚNG DẪN V/v thưc hiện Phong trào thi đua ̣ “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”năm học 2019 – 2020 và các năm tiếp theo
Số 102/PGDĐT-THTĐ 24/04/2020 Công văn, Thông báo, V/v học sinh đi học trở lại sau thời gian nghỉ học để phòng, chống dịch Covid -19
119/TB-SGDĐT 19/01/2018 Thông báo, Thông báo Kết luận của ông Phạm Đăng Khoa – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk tại Hội nghị phổ biến, quán triệt công tác chuẩn bị các điều kiện áp dụng chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới