Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
Số 91/ HD-PGDĐT 21/04/2022 Công văn, Hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng năm học 2021-2022
QĐ/ ND 08/11/2021 Công văn,
Số 588/QĐ- SGDĐT 01/11/2021 Công văn, Quyết định, Quy chế Quản lý và sử dụng Sổ đánh giá điện tử
Số 133/QĐ-PGDĐT 22/06/2020 Công văn, Thông báo, Quyết định giao kế hoạch, chỉ tiêu, phân tuyến tuyển sinh lớp 1, lớp 6 năm học 2020-2021
Số: 99/KH-UBND 19/06/2020 Công văn, Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2020-2021 của UBND thị xã, ngày 19/6/2020
Số 01/HD-PGDĐT 17/06/2020 Công văn, Hướng dẫn Về việc xét công nhận tốt nghiệp THCS năm 2020
Số: 135 /PGDĐT-TC 27/05/2020 Công văn, đánh giá, xếp loại Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng, giáo viên theo Chuẩn và theo NĐ 56/2015/NĐ-CP, năm học 2019-2020.
Số 126/HD-PGDĐT-THCS 15/05/2020 Công văn, Thông báo, Hướng dẫn Kiểm tra, đánh giá học sinh, hoàn thành chương trình và tổ chức các kỳ thi, hội thi năm học 2019-2020
Số: 147/QĐ-SGDĐT 11/05/2020 Công văn, Quyết định Ban hành Quy chế xét, công nhận sáng kiến của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk
Số 01/HD-PGDĐT 07/05/2020 Công văn, Thông báo, HƯỚNG DẪN V/v thưc hiện Phong trào thi đua ̣ “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”năm học 2019 – 2020 và các năm tiếp theo
Số: 537/SGDĐT-GDTrH 29/04/2020 Công văn, V/v thực hiện kế hoạch tổ chức các kỳ thi, hội thi năm học 2019-2020
Số 105/ PGDĐT-GDTrH 28/04/2020 Công văn, V/v hướng dẫn kiểm tra, đánh giá học kỳ 2 năm học 2019 - 2020
Trang 1 / 212»