Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
Số /KH-ND 14/05/2021 Kế hoạch, Căn cứ Công văn số 124/PGDĐT ngày 12/5/2021 của phòng Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn dạy học qua internet, trên truyền hình cho học sinh phổ thông trong thời gian nghỉ học để phòng chống dịch bệnh Covid-19
Dự thảo 20/04/2021 Văn bản khác, Dự thảo báo cáo Tự đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục năm 2020
Số 42/KHCL-ND 10/09/2020 Văn bản khác, Trường THCS Nguyễn Du đóng tại phường An Lạc trung tâm thị xã Buôn Hồ. Trường thành lập từ tháng 8 năm 1992, được kế thừa từ trường phổ thông cấp 1, 2 Kim Đồng đến tháng 8 năm 2003 đổi thành trường THCS Buôn Hồ và nay là trường THCS Nguyễn Du- thị xã Buôn Hồ- tỉnh Đắk Lắk theo quyết định số 73/QĐ-UBND ngày 19/5/2009 của UBND thị xã Buôn Hồ
Số 133/QĐ-PGDĐT 22/06/2020 Công văn, Thông báo, Quyết định giao kế hoạch, chỉ tiêu, phân tuyến tuyển sinh lớp 1, lớp 6 năm học 2020-2021
Số: 99/KH-UBND 19/06/2020 Công văn, Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2020-2021 của UBND thị xã, ngày 19/6/2020
Số 01/HD-PGDĐT 17/06/2020 Công văn, Hướng dẫn Về việc xét công nhận tốt nghiệp THCS năm 2020
Số: 135 /PGDĐT-TC 27/05/2020 Công văn, đánh giá, xếp loại Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng, giáo viên theo Chuẩn và theo NĐ 56/2015/NĐ-CP, năm học 2019-2020.
Số 126/HD-PGDĐT-THCS 15/05/2020 Công văn, Thông báo, Hướng dẫn Kiểm tra, đánh giá học sinh, hoàn thành chương trình và tổ chức các kỳ thi, hội thi năm học 2019-2020
Số: 147/QĐ-SGDĐT 11/05/2020 Công văn, Quyết định Ban hành Quy chế xét, công nhận sáng kiến của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk
Số 01/HD-PGDĐT 07/05/2020 Công văn, Thông báo, HƯỚNG DẪN V/v thưc hiện Phong trào thi đua ̣ “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”năm học 2019 – 2020 và các năm tiếp theo
Số: 537/SGDĐT-GDTrH 29/04/2020 Công văn, V/v thực hiện kế hoạch tổ chức các kỳ thi, hội thi năm học 2019-2020
Số 105/ PGDĐT-GDTrH 28/04/2020 Công văn, V/v hướng dẫn kiểm tra, đánh giá học kỳ 2 năm học 2019 - 2020
Trang 1 / 41234»