Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
Số 588/QĐ- SGDĐT 01/11/2021 Công văn, Quyết định, Quy chế Quản lý và sử dụng Sổ đánh giá điện tử
Số 532/QĐ- SGDĐT 12/10/2021 Quyết định, Quy chế quản lý, sử dụng học bạ điện tử từ năm học 2021-2022