Số 126/HD-PGDĐT-THCS , Hướng dẫn Kiểm tra, đánh giá học sinh, hoàn thành chương trình và tổ chức các kỳ thi, hội thi năm học 2019-2020

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Số ký hiệu Số 126/HD-PGDĐT-THCS
Ngày ban hành 15/05/2020
Loại văn bản Công văn, Thông báo,
Trích yếu Hướng dẫn Kiểm tra, đánh giá học sinh, hoàn thành chương trình và tổ chức các kỳ thi, hội thi năm học 2019-2020
Xem văn bản Xem Online
Tải về