Tài liệu phòng chống nCoV

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Tên tài nguyên Tài liệu phòng chống nCoV
Loại tài nguyên Bài giảng điện tử,
Tên tập tin Tài-liệu-về-phòng-chống-dịch-nCoV.ppt
Loại tập tin application/vnd.ms-powerpoint
Dung lượng 13.71 MB
Ngày chia sẻ 12/02/2020
Lượt xem 425
Lượt tải 13
Xem tài liệu Xem Online
Tải về